HF-TECH Motorcycle Engineering

 PLEN 

 
  
ilość towarów
w Twoim koszyku:

0 szt.
------------------------ 
wartość
wszystkich towarów:

0 zł.

 
 
 
 

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep hf-tech.pl obsługiwany jest przez firmę:

HF-TECH Fabian Czypionka

ul. Księdza Olmy 11

43-176 Gostyń

NIP: 635-163-97-42

REGON: 241475966

zwanej dalej hf-tech.pl

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 • hf-tech.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hf-tech.pl

3. OFERTA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Z uwagi na różnorodność i dedykowaną produkcję - większość towarów dostępna jest na zamówienie i wiąże się z podanym w momencie potwierdzenia zamówienie terminem wykonania.
 • Termin wykonania sztywno uzależniony jest od ilości zamówień oraz dostępności komponentów.
 • Za braki komponentów jak i nieterminowość  zleconych u podwykonawców usług hf-tech.pl nie ponosi odpowiedzialności
 • Zamówienia realizowane poprzez sklep internetowy hf-tech.pl można składać 24h na dobę , 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 • Potwierdzenie zamówienia i podanie daty wykonania i doręczenia zamówionego towaru nastąpi max 2 dni robocze po otrzymaniu zamówienia
 • W przypadku zamówienia na kwotę powyżej 1000 PLN wymagana jest wcześniejsza wpłata zaliczki na konto bankowe.
 • Kupujący może wybrać jedną z trzech  dostępnych i akceptowalnych form płatności

- płatność przelewem przed wysłaniem towaru (wszystkie wysyłki kurierem)

- płatność gotówką (w przypadku odbioru osobistego)

- płatność przy odbiorze przesyłki (tylko małowartościowe towary).

W tym przypadku   wysyłka tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej

 • W momencie potwierdzenia zamówienia dochodzi pomiędzy sklepem www.hf-tech.pl a kupującym do zawarcia umowy cywilno-prawnej w postaci sprzedaży towaru.
 • W przypadku nie odebrania przesyłki sklep ma prawo żądać i dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.
 • W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon fiskalny, lub faktura VAT).
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu.
 • Wszystkie ceny podawane w sklepie hf-tech.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • Całość ryzyka związanego z ewentualną utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na kupującym od momentu odbioru towaru bezpośrednio z siedziby firmy hf-tech.pl lub z rąk przewoźnika, jeśli z jego usług kupujący zdecydował się skorzystać.

4. REKLAMACJA

 • W przypadku udokumentowanej niezgodności otrzymanego towaru z przedstawionym w sklepie hf-tech.pl opisie, Kupujący ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę.
 • Jeżeli hf-tech.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy zwracając towar i żądając zwrotu należności.

5. ZWROTY

 • Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Do zwracanego towaru należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu
 • Koszty pakowania i wysyłki zwróconego towaru ponosi całkowicie Kupujący.
 • Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów możliwy jest poprzez adres email biuro@hf-tech lub formularz kontaktowy na stronie.
 • Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie.
 • Wykluczony jest zwrot towarów:

- dostarczonych klientowi jako specjalnie wykonane
- noszących ślady choćby najmniejszego zniszczenia mechanicznego
- noszących ślady eksploatacji.

6. DANE OSOBOWE

 • hf-tech.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
 • Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.
 • Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 • Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@hf-tech.pl

7. UWAGI KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.